Էքստրակտներ

<<Պրեմիում ինգրեդիենթս>> ՍՊԸ-ի առաջարկած էքստրակտները օգտագործվում են սննդի և խմիչքների արդյունաբերության, դեղագործության, անձնական հիգիենայի և այլ ոլորտներում, որոնք օգնում են փոխել արտադրանքի համը, բարձրացնել նրա որակը, հարստացնել արտադրանքը բնական սննդով, բարելավել շուկայի փոփոխություններին հարմարվելու ունակությունը, բավարարել սպառողների աճող ցանկությունը` դեպի բնականը, առողջը և անվտանգը: